Vodja  prodaje:
Irena Bregar
telefon: 08 2008 658
e-naslov: irena.bregar@apollo.si
 
Vodja nabave otroške opreme:
Brigita Glažar
telefon: 08 2008 657
 
Vodja nabave igrač:
Rosanda Williams
telefon: 08 2008 655

VODJA MARKETINGA

Helena Ivančič
T: +386 (0)8 2008 659
E: helena.ivancic@apollo.si


VODJA SKLADIŠČA

Peter POPLATNIK
T: +386 (0)8 2008 675
F: 02 749 32 72
E: skladisce@apollo.si

Servis:

Aleš ŠIBILA
T: +386 (0)8 2008 676
F: 02 749 32 72
E: servis@apollo.si

Tajništvo podjetja
telefon: 08  2008 652 
fax: 02 778 82 51
 
Vodja  prodaje:
Irena Bregar
telefon: 08 2008 658
e-naslov: irena.bregar@apollo.si
 
Vodja nabave otroške opreme:
Brigita Glažar
telefon: 08 2008 657
 
Vodja nabave igrač:
Rosanda Williams
telefon: 08 2008 655

Vodja skladišča: Peter Poplatnik

telefon: 08 2008 675
e-naslov: skladisce@apollo.si

Servis
telefon: 08 2008 676
e-naslov: servis@apollo.si

Scroll to Top